Termene și condiții

Va urăm bun venit pe site-ul Cumdoresti.ro

1. Informații despre site

Site-ul web cumdoresti.ro este administrat de S.C. Media Trust Business Online S.R.L. cu sediul social în București, Splaiul Independenței, nr. 273, sector 6, București, România
Număr de Înregistrare la Registrul Comerțului București: J40/5398/2016, CUI: 35948801
Site-ul cumdoresti.ro oferă servicii doar pe teritoriul României.


2. Acceptarea condițiilor


Utilizarea site-ului cumdoresti.ro, logarea cât și accesul la serviciile oferite reprezintă o acceptare din partea dumneavoastră a termenelor și condițiilor de confidențialitate detaliate mai jos, cu toate consecințele care decurg din acceptarea acestora.
Utilizatorul va avea acces permanent la Termenii și Condițiile pentru utilizarea site-ului www.cumdoresti.ro pentru a le putea consulta în orice moment.
În situația în care nu sunteți de acord cu aceste condiții, vă solicităm să nu utilizați site-ul nostru www.cumdoresti.ro. 

 “Termene și Condiții” constitute acordul legal dintre dvs. și SC MEDIA TRUST BUSSINES ONLINE SRL. Vă rugăm să citiți aceste Termene și Condiții pentru utilizarea în orice mod a site-ului accesibil la adresa URL: www.cumdoresti.ro. Accesarea și vizitarea site-ului web, înregistrarea unui cont pe site și/sau folosirea serviciilor de publicare pe site de anunțuri pentru vânzarea, cumpărarea sau închirierea de bunuri sau servicii înseamnă acceptarea în totalitate a acestor Termene și Condiții. 

3. Definiţii

1. Site - pagina web https://cumdoresti.ro cu toate aplicațiile și secțiunile acesteia. 
2. Utilizator - orice persoană fizică, în vârstă de cel puțin 18 ani, care accesează site-ul web https://cumdoresti.ro fiind interesată de datele, informațiile, Anunturile și/sau Serviciile S.C. MEDIA TRUST BUSINESS ONLINE S.R.L., precum și orice persoană fizică (inclusiv persoană fizică autorizată) și/sau persoană juridică care achiziționează Serviciile furnizate prin intermediul site-ului web. 
3. Furnizor - societatea S.C. MEDIA TRUST BUSINESS ONLINE S.R.L., persoană juridică română, cu sediul social în București, Splaiul Independenței, nr. 273, sector 6, București, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului București sub nr. J40/5398/2016, CUI 35948801, e-mail: office@cumdoresti.ro
4. Anunț - ofertă publică lansată de un Utilizator cu scopul de a fi publicată de către S.C. MEDIA TRUST BUSINESS ONLINE S.R.L. prin intermediul site-ului https://cumdoresti.ro cu privire la vânzarea sau închirierea unui Produs. 
5. Produs – bun sau serviciu care poate fi comercializat conform legii și care nu încalcă limitele impuse prin aceste Termene și Condiții. 
6. Pagina cumdoresti.ro - site-ul https://cumdoresti.ro, inclusiv orice secțiune sau subpagină a acestuia.  
7. Anunț gratuit - anunț care poate fi publicat de Utilizatori pe Pagina cumdoresti.ro fără perceperea niciunei taxe de către Furnizor. 
8. Anunț plătit - anunț care poate fi publicat de Utilizatori pe Pagina cumdoresti.ro doar prin plata unei taxe către Furnizor. 
9. Operatori - persoanele care verifică un Anunț înaintea sau ulterior publicării acestuia pe site-ul cumdoresti.ro 

cumdoresti.ro își rezervă dreptul de a actualiza sau/și revizui Termenele și Condițiile în orice moment fără o notificare prealabilă, tocmai de aceea, vă solicităm să urmăriți în mod periodic eventualele modificări. Puteti accesa Termenele si Condițiile oricând la adresa: cumdoresti.ro/termene-si-conditii.

4. Descrierea serviciilor oferite

https://cumdoresti.ro este un site de anunțuri online unde poți publica în mod gratuit anunțuri de vânzare sau închirere sau poți căuta printre anunțurile publicate deja de către alți Utilizatori.


5. Drepturile de autor

Continutul publicat pe https://cumdoresti.ro, dar fara a se limita la texte, imagini, grafice, programe pentru calculator, precum si orice alte date si aplicatii, sunt proprietatea SC MEDIA TRUST BUSINESS ONLINE SRL si/sau a partenerilor sai, prin urmare, aceste informații nu pot fi publicate, transmise, copiate prin orice metodă fără acordul in scris acordat în prealabil de reprezentantul legal al societății S.C. Media Trust Business Online S.R.L. Anunturile publicate de Utilizatori sunt obiect al drepturilor de proprietate intelectuala apartinand Utilizatorilor, fiind protejate ca atare conform legii. Nerespectarea acestor condiții se pedepsește conform legii în vigoare. 


6. Aspecte Generale

 Un Anunț va fi creat prin completarea unui formular, disponibil pe site-ul web, care să conțină: 

- datele reale de contact ale Utilizatorului; 
- descrierea reală a produsului care face obiectul Anunțului; 
- prețul. 

 Prin trimiterea Anunțului spre publicare către Furnizor, Utilizatorul declară că este de acord în totalitate și necondiționat cu prevederile acestor Termene și Condiții, fiind pe deplin de acord ca, în caz de nerespectare a acestora, să fie tras la răspundere conform prevederilor acestora. Utilizatorul își asumă în întregime răspunderea pentru conținutul Anunțului și pentru veridicitatea informațiilor publicate în Anunț și/sau comunicate Furnizorului. 
 Valabilitatea unui Anunț pe site este de 30 de zile, cu posibilitatea de prelungire la sfârșitul acestui termen.  
 Serviciile respectă legislația privind protecția consumatorului conform O.G. 21/1992, ale Legii 363/2002 privind comerțul electronic și O.G. 130/2000 privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță. 


7. Drepturile și Obligațiile Furnizorului 

1.  Furnizorul se obligă să publice toate Anunțurile transmise de către Utilizatori prin intermediul site-ului web care sunt conforme cu prevederile/condițiile impuse prin prezentul document. 
2.  Furnizorul nu oferă nicio garanție Utilizatorilor că site-ul web va fi disponibil neîntrerupt, la timp, sigur sau fără erori. Furnizorul nu va fi responsabil pentru neafișarea Anunțurilor sau întreruperea afișării acestora din cauze ce exced în orice mod controlului său și nici pentru pagubele directe și/sau indirecte pe care Utilizatorul le-ar putea suferi din această cauză. 
3.  Furnizorul nu poate fi tras la răspundere pentru activitățile Utilizatorilor, în special pentru furnizarea de conținut eronat cu privire la datele produsului sau serviciului ce face obiectul Anunțului. 
4.  Furnizorul își rezervă dreptul de a șterge sau modifica parțial un Anunț în cazul în care se constată că acesta încalcă Termenele și Condițiile în orice mod, în special în cazul în care acesta are un conținut considerat jignitor sau calomnios, constituie concurență neloială, încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale unei terțe persoane sau este contrar bunelor practici, care acționează în detrimentul Furnizorului, ori încalcă în orice alt mod vreo prevedere legală. 
5.  Furnizorul nu își asumă niciun fel de răspundere pentru conținutul sau veridicitatea Anunțurilor publicate. Furnizorul nu garantează în niciun fel și nicio măsură pentru calitatea, cantitatea, disponibilitatea sau orice alte aspecte ale produselor descrise în Anunțuri. 
6.  Furnizorul se obligă să remedieze în cel mai scurt timp posibil eventualele disfuncționalități reclamate legate de funcționarea site-ului web sau eventuale neconcordanțe între datele furnizate în Anunț de către Utilizator și datele publicate pe site de către Furnizor, cu excepția acelor neconcordanțe semnalate de către Utilizatori care se datorează faptului că Operatorii Furnizorului au modificat parțial Anunțul astfel încât acesta să îndeplinească condițiile impuse prin prezentul document pentru a putea fi menținut postat pe Website. 


8.  Drepturile și Obligațiile Utilizatorului 

1.  Utilizatorul are dreptul de a beneficia în întregime de Servicii, atâta timp cât nu se constată o încălcare a prevederilor Termenelor și Condițiilor. 
2. Utilizatorul declara pe propria raspundere ca este titularul tuturor drepturilor de proprietatea intelectuala, inclusiv al drepturilor de autor in privinta continutului publicat, inclusiv fotografii, si este de acord ca acesta sa fie pus la dispozitia publicului de Furnizor pe toate si oricare dintre platformele sale online, si prin alte mijloace, cum ar fi: comunicate de presa, televiziune, bannere, panouri publicitare si Internet.
3.  În cazul în care sunt identificate conturi multiple aparținând aceluiași Utilizator, S.C. MEDIA TRUST BUSINESS ONLINE S.R.L. va avea dreptul de ștergere a acestora, de asemenea, va avea dreptul de a lua măsuri suplimentare precum ștergerea anunțurilor și restricționarea accesului la serviciile site-ului web împotriva Utilizatorilor care fac uz de astfel de practici. 
4. Utilizatorul își asumă răspunderea pentru conținutul Anunțurilor publicate și declară că acestea corespund cu starea reală și juridică a produsului ce face obiectul Anunțului și că nu încalcă drepturile Furnizorului și/sau ale unor terțe persoane. 
5. Prin completarea formularului și/sau transmiterea Anunțului prin alte mijloace către Furnizor spre punere la dispoziția publicului prin intermediul site-ului web, Utilizatorul declară că este de acord în totalitate și necondiționat cu Termenele și Condițiile. 

9.  Verificarea/Moderarea Anunțurilor și a Conturilor 

1.  Verificarea/moderarea Anunțurilor publicate pe site de către Operatorii Furnizorului are ca scop înlăturarea Anunțurilor incomplete, incorecte și/sau care nu respectă prevederile Termenelor și Condițiilor, încercând astfel să se ofere celorlalți Utilizatori un număr cât mai mic de Anunțuri eronate. 
2.  Nu sunt admise spre publicare Anunțuri pentru: 

- matrimoniale, sex plătit, videochat, masaj erotic sau alte servicii asemănătoare 
- animale pe cale de dispariție 
- alcool și băuturi alcoolice 
- țigări și produse pe bază de tutun 
- droguri, obiecte și materiale erotice sau obscene 
- servicii ghicitoare, clarvăzătoare, tarot și alte activități similare 
- comercializarea câinilor din rasele pit bull, boerbull, bandog și metișii lor 
- bunuri obținute prin furt, jaf, înșelătorii sau alte tipuri de infracțiuni 
- bunuri periculoase pentru sănătatea și viața umană 
- anunțuri tip ofertă de muncă: actori în filme pentru adulți. 
- oferte de locuri de muncă care implică masaj erotic, sex plătit sau activități de videochat 
- arme și muniții letale/neletale care nu respectă Dispozițiile prevăzute de către Legea nr.295/2004 privind regimul armelor și al munițiilor. 
- arme din categoria armelor și muniții letale/neletale (arme militare, arme de vânătoare, arme de asomare, arme cu tranchilizante, arme de colecție, arme de panoplie) și arme albe (baionete, săbii, spade, florete, pumnale, cuțite, șișuri, boxuri, castete, arbalete, arcuri, bâte, măciuci și bastoane telescopice). 
- oferte de job tip multi-level marketing/network marketing sau joburile de tip lucru de acasă prin Internet 
- muzică, filme, software sau alte bunuri care încalcă drepturile de autor și proprietate intelectuală 
  servicii de împrumut, amanet, credite sau camătă, cămătărie sau alte activități similare 
- jocuri de noroc, tranzacții virtuale 
- produse farmaceutice și medicamete cu excepția suplimentelor alimetare, vitamine, medicamente pe bază de plante 
- organe umane 

Această listă va fi permanent actualizată, drept urmare, va rugăm să o consultati înainte de a publica un anunț, pentru a evita situația neplăcută în care anunțul vă va fi respins.

3.  Nu pot fi publicate anunțuri care conțin link-uri către alte website-uri concurente. 
4.  Nu pot fi publicate Anunțuri în altă limbă decât cea Română sau care conțin un limbaj necorespunzător.
5.  Sunt interzise publicarea Anunțurilor care conțin ca date de contact numere de telefon cu suprataxă. 

10. Protecția datelor 

 Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, site-ul nostru administrat de S.C. Media Trust Business Online S.R.L., are obligația de a administra în condiții de sigurantă și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei, ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este utilizarea lor în vederea furnizării serviciilor noastre.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor.
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la Departamentul Reclamații, la adresa de e-mail office@cumdoresti.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

Top